Select Page

MARHABA SYAHRULLAH MUHARRAM

Kata Muharram secara bahasa, berarti diharamkan. Abu ‘Amr ibn Al ‘Alaa berkata, “Dinamakan bulan Muharram karena peperangan (jihad) diharamkan pada bulan tersebut” jika saja jihad yang disyariatkan lalu hukumnya menjadi terlarang pada bulan tersebut maka hal ini bermakna perbuatan-perbuatan yang secara asal telah dilarang oleh Allah Ta’ala memiliki penekanan pengharaman untuk lebih dihindari secara khusus pada bulan ini. Pada bulan ini Allah melarang umatnya untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang-Nya. Seperti misalnya berperang, seperti yang telah dilakukan oleh orang-orang kuraisy sebelum datangnya agama islam.

Karakteristik Bulan Muharram

Sekarang kita berada di Bulan Muharram, yaitu bulan pertama dalam kalender Hijriah. Bulan ini termasuk salah satu dari empat bulan haram (suci), sebagai mana yang difirmankan oleh Allah:   إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ...

Asyura Hari Solidaritas antar Umat Beragama

Bulan Muharram adalah bulan yang istimewa, menyimpan banyak makna yang patut ditafakkuri dan ditadabburi. Muharram tidak saja menandai awal tahun menurut penanggalan Islam, namun di dalamnya juga tersimpan hari mulia...

Dahulukan Orang Lain (al-Itsâr)

Salah satu sifat yang sangat dianjurkan oleh Islam adalah mendahulukan orang lain dari pada diri sendiri. Sifat ini dalam bahasa al-Qur’an disebut dengan al-Itsâr yang berarti; bahwa seseorang mendermakan sesuatu yang sangat...

Tahun Baru, Mari Berhijrah

Bulan Muharram adalah bulan pertama dalam kalender Hijriah. Bulan ini termasuk salah satu dari empat bulan haram (suci), sebagai mana yang difirmankan oleh Allah: “Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah dua belas...

Jubahmu Menghalangimu dari Tuhanmu

Berikut ini sebuah cerita dari AbuYazid Al-Busthami, yang insya Allah, dapat kita ambil pelajaran daripadanya; Di samping seorang sufi, AbuYazid Al-Busthami juga adalah pengajar tasawuf. Di antara jamaahnya, ada seorang santri...

Loading