Tanya:
Assalamu'alaikum

Saya mau menanyakan doa apa yang sebaiknya saya lakukan sesudah sholat fardhu maupun sholat sunat, karena selama ini kalau berdoa sesudah sholat saya berdoa dalam bahasa Indonesia itu pun kadang tidak beraturan. Mohon kepada penjawab menyertakan contoh doa sesudah sholat itu.

Terima kasih
Assalamu'alaikum

Jawab:
Berdoa itu pekerjaannya hati, bukan mulut. Walaupun dengan mengucapkan doa, biasanya, akan lebih khusu' dan ni'mat. Namun yang paling menentukan adalah apa kata hati. Hati kita akan bisa memohon sesuatu, tentu, jika kita paham apa yang terkandung dalam doa-doa yang kita panjatkan. Makanya, tidak jadi soal Anda berdoa pakai bahasa Indonesia. Allah Maha Tahu apa yang terlintas dalam hati kita. Kami sendiri sering melakukan doa dengan bahasa Indonesia, juga tak jarang pakai bahasa daerah. Karena dengan bahasa 'ibu' biasanya benak kita lebih mudah tersentuh dan terenyuh. Ketersentuhan dan keterenyuhan ini justru yang diutamakan dalam setiap doa-doa kita. Sehingga, tentu, lebih baik pakai bahasa ibu sendiri daripada pakai bahasa Arab namun tak tahu artinya, hanya sekedar hafalan. Kata Rasul: "Ud'ullaaha wa antum muuqinuuna bil ijaabah, wa'lamuu annallaaha 'azza wajall laa yastajiibu du'aa'an min qalbin ghaafilin" (Berdoalah kepada Allah seraya mantap apa yang kamu panjatkan itu terkabulkan, dan ketahuilah bahwa Allah Yang Maha Agung tidak akan mengabulkan doa dari HATI YANG LUPA). Maksudnya "hati yang lupa" tiada lain adalah doa yang tidak disertai dengan rintihan hati; doa sambil melamun; doa sekedar hafalan tidak tahu makna kalimat-kalimat yang ia panjatkan; dan semacamnya.

Maka, intinya, dalam berdoa itu harus disertai dengan kesadaran yang penuh, hati yang khusyu', bahwa kita memang benar-benar membutuhkan apa yang kita pinta itu. Makanya ada sebuah doa "Allaahummaa innii a'uudzu bika min qalbin laa yakhsya', wa min 'ilmin laa yanfa', wa min 'ainin laa tadma', wa min du'aa'in laa yusma', wa min dzaalikal arba'" (Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyu', ilmu yang tidak bermanfa'at, mata yang tidak bisa meneteskan air mata/menangis, doa yang tidak dikabulkan, [sungguh kami berlindung dari] ke empat hal itu.)

Berikut ini, kami sertakan beberapa doa yang baik sekali dibaca setiap habis salat (salat apa saja).

1. "Allahumma a'inna 'alaa dzikrika wa syukrika wa husni 'ibaadatika" (Ya Allah, tolonglah kami agar mampu senantiasa mengingatMU, mensyukuri segala nikmat karuniamu, senantiasa meningkatkan intensitas ibadah kami kepadaMU).
2. "Waj'alnaa minalladziina yasma'uuna al-qaula fayattabi'uuna ahsanah" (Ya Allah, jadikanlah kami orang yang mampu mendengarkan ide/pandangan/gagasan/ceramah [dan semacamnya], lantas mengikuti apa yang terbaik darinya.)
3. "Allaahummarzuqna al-ikhlaas wa al-istiqaamah wa hubballaah wa hubba man ahabbah wa hubba al-rasuul wa hubba man ahabbah" (Ya Allah, karunialiah kami hati yang ikhlas, istiqamah (ajek, tidak bosanan dalam melakukan suatu kebaikan), cinta Allah dan orang yang mencintaiNYA, cinta Rasulullah dan orang yang mencintai Rasul)
4. "Rabbanaa aatinaa fi al-dunyaa hasanah wa fi al-aakhirati hasanah wa qinaa 'adzaaba al-naar" (Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan akhirat, dan jagalah kami dari siksa neraka).
5. "Allaahummaj'al usratanaa min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair." (Ya Allah, jadikanlah keluarga kami orang-orang yang berilmu dan beramal kebajikan).
6. "Balligh maqaashidanaa, Yaa Allah." (Kabulkan segala maksud [baik] kami, Ya Allah).

Dan masih banyak doa-doa lainnya yang sangat baik. Anda tentu juga bebas memanjatkan apa saja yang menajdi kebutuhan anda, dan tentu itu suatu kebaikan.

Arif Hidayat
Dewan Asaatidz Pesantren Virtual