Sucikah lantai yang terkena najis yang hanya di usap dengan kain tanpa di siram dengan air ?

      Jawab           :  Suci menurut madzhab Hanafi.

      Ta’bir            :  Fathul Qodir juz I hal. 199.

فى فتح القدير 1/199 مانصه : (والنجاسة إذا أصابت المرآة ) إذا أصابت النجاسة جسما مكتنـز الأجزاء صقيلا كالمرآة والسيف والسكين ونحوها (أكتفى بمسحه لأنه لاتتداخله النجاسة ) فلا يحتاج الى الإخراج من الداخل (وما على ظاهره يزول بالمسح) ولا فصل فى ذلك بين الرطب واليابس والعذرة و البول.