Assalamualaikum Wr. Wb.

Apakah hukumnya mencium istri pada saat berpuasa? (soalnya saya termasuk pengantin baru)

Terima kasih

Ard

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Tidak mengapa asalkan tidak disertai dengan "syahwat". Akan tetapi jika Anda merasa tidak mampu menjaga diri, maka sebaiknya Anda tidak usah mencium istri. Apabila disertai dengan syahwat maka hukumnya tidak boleh. Dan apabila sampai mengeluarkan sperma, maka puasanya batal. Umar ra meriwayatkan: [suatu kali] keadaan diriku sangat gilar, kemudian saya mencium sedangkan saya dalam keadaan puasa, maka kemudian saya melaporkannya kepada Baginda Rasul: "Wahai RasulalLah, saya melakukan sesuatu yang sangat besar, saya mencium dalam keadaan puasa". Jawab Rasul: "Bagaimana pendapatmu, jika kamu berkumur dari satu bejana dalam keadaan puasa?". Saya jawab: "Tak mengapa". Rasul kemudian mengatakan: "Demikian juga hal itu [mencium dalam keadaan puasa]". HR. Abu Daud. Riwayat Ibunda ‘Aisyah: "Nabi dahulu mencium [istri-istrinya] sedangkan beliau dalam keadaan puasa. Dan Nabi orang paling mampu menjaga nafsunya". HR. Bukhari. Demikian, semoga membantu.
Wassalam
Abdul Ghofur Maimoen